Visi :

Menyiapkan generasi muslim yang fasih membaca Al-Qur’an, berakhlaq Qur’ani, dan menjadikan

Al-Qur’an sebagai pedoman dalam hidupnya.

Misi :

  • Membantu pendidikan agama Islam di sekolah.
  • Membantu peran orang tua dalam pendidikan agama Islam.
  • Mendidik santri untuk membaca Al-Qur’an secara baik dan benar.
  • Membentuk generasi muda muslim dan muslimah yang berakhlaq dan bertaqwa kepada Allah SWT.

 

SUSUNAN PENGURUS TPQ ASSALAAM :

Ketua            : Hj.Tini Helmi

Wakil Ketua  : Hj.Lia Rahmat Santika

Sekretaris    : Hj.Santi Djoko.

Bendahara   : Hj.Dewi Ginting.

 

Kepala Sekolah TPQ : Ust.Ahmad Musthofa Warka, MA.

 

Tenaga Pengajar :

Ust.H.Fuad Masykur,MA.

Ust.Sholihin.

Ust.Sofyan.

Ust.Anton.

Ustdz.Aliyati Hanifah,MA.

Ustdz.Siti Hamidah.

 

Staff TU :

Sdr.Romdoni.

Sdr.Ahmad Reza Dian Ramadhan.

Sdr.Apep.